januar 4, 2018

Priser

Når du kontakter Bedre økonomi drøfter vi dit behov for rådgivning, hvilke ønsker du har samt om og hvordan Bedre økonomi kan hjælpe dig.

Mennesker er forskellige, og det samme gælder behovet for uvildig økonomisk rådgivning. Bedre Økonomi tilbyder altid en gratis samtale, hvor at vi sammen kan få afklaret dit behov.

Bedre Økonomi anbefaler kun rådgivning, når vi er overbevist om, at vi kan skabe en værdi, der mindst svarer til din udgift til rådgivningen.

Bedre Økonomi gør, hvad vi siger og vi lover ikke mere end vi kan holde

“Ingen besparelse – Ingen betaling” eller fast timepris

Hos Bedre Økonomi, har du muligheden for at vælge mellem vores eget koncept “Ingen besparelse – Ingen betaling” eller en fast timepris.

“Ingen besparelse – Ingen betaling”* er en helt igennem enkel og attraktiv prisaftale. Hvis ikke Bedre Økonomi kan finde en økonomisk besparelse, skal du ikke betale for rådgivningen.

Fast timepris: Hvis ikke der aftales “Ingen besparelse – Ingen betaling” er den faste timepris 1.300 kr.

Transport i forbindelse med eventuelle møder kan blive afregnet med 3,63 kr. pr. km (statens priser) – dette aftales inden endelig aftale indgås

Ingen provision

Der er ingen skjulte provisionsaftaler med finansielle institutter eller anden indtjening på produkter. Bedre økonomi modtager således kun honorering for den tid der er brugt på kunden.

*Betalingen vil svare til 30% af den årlige besparelse du ville kunne opnå i forbindelse med Bedre Økonomis gennemgangen af din privatøkonomi, herunder optimering af lån (ikke krav at du gør brug af evt. indhentede konsekvensberegninger). Det er kun muligt at vælge Ingen besparelse – Ingen betaling på nogle af produkterne.