december 22, 2017

Skilsmisse økonomi

Skilsmisse økonomi

Skilsmisse økonomi

Skilsmisse økonomi er et udtryk der desværre bliver brugt mere og mere, ligesom at behovet for hjælp og rådgivning er stigende.

I forbindelse med en skilsmisse, er der rigtig mange ting at forholde sig til, og det bliver ikke nemmere af, at ens følelser er i kog og man måske føler sig usikker på ens fremtid. Jeg kan derfor hjælpe dig med at svare på de økonomiske spørgsmål som du måtte have.

Bedre Økonomis rådgivning om skilsmisse

Hjælpen jeg giver i forbindelse med skilsmisse økonomi vil være mange ting, men det primære jeg ønsker at hjælpe dig med er, at få skabt overblik over, hvilke økonomiske muligheder du har, eksempelvis beslutninger om salg eller gældsovertagelse af hus, bil m.m.

 

Lad os hjælpe dig i gennem skilmisse økonomi.

Indsæt din oplysninger og bliv ringet op!

Skilsmisse økonomi

Fælleseje

Alt, hvad I hver især medbragte i jeres ægteskab, bevarer I hver især ejendomsretten til, og alt, hvad I hver især har erhvervet under jeres ægteskab, fortsætter I med at eje hver for sig. Og tillige hæfter I hver især normalt kun for jeres egen gæld.

Selv om formueordningen hedder ”fælleseje”, kommer du og din ægtefælle nemlig ikke automatisk til at eje noget som helst i fællesskab. Eller sagt mere juridisk, så indgår alt, hvad I hver især medbragte i  eller har erhvervet under jeres ægteskab i jeres respektive andele af “fællesejet”, dvs. i jeres såkaldte bodele.

Har din ægtefælle fx købt malerierne, bilen og lystbåden, indgår disse værdier i din ægtefælles bodel, og din ægtefælle kan frit tage dem med sig i tilfælde af en separation eller skilsmisse. Til gengæld kan du kræve at få halvdelen af tingenes friværdi – sådan i kroner og øre. Men kun hvis din ægtefælles bodel slutter med at være positiv!

Juridisk set betyder “fælleseje”, at du og din ægtefælle får krav på halvdelen af hinandens værdier, når jeres ægteskab bliver opløst. Og det gør alle ægteskaber på et eller andet tidspunkt – enten på grund af separation/skilsmisse eller på grund af død!

Ved en opløsning af jeres ægteskab, skal jeres respektive bodele gøres op og deles, men som sagt kun hvis de viser sig at være positive!

 

Gæld hæfter man ALTID selv for

Et område hvor de fleste ved alt for lidt om skilsmisse økonomi er gæld. Du kan kun komme til at hæfte for din ægtefælles gæld, hvis du selv har påtaget dig at hæfte noget fælles med din mand/kone.

Det mest almindelige eksempel på fælles hæftelse er den situation, at I optager et lån i en bank og begge skriver under på lånedokumentet, så er det nemlig et fælleslån og i hæfter her begge to for hele gælden.

Der er mange tilfælde hvor en ægtefælle har skrevet under på sådanne lånedokumenter, da de fleste mennesker tror at man hæfter for hinandens gæld alligevel når man er gift. Det gør man ikke, man hæfter altid kun selv for sin egen gæld uanset om man er gift eller skal skilles.

Brug Bedre Økonomi som sparringspartner

Ved skilsmisse økonomi er der udover bodelingen mange overvejelser og beslutninger der efterfølgende skal tages omkring dit fremtidige liv, en af de vigtige ting er hvordan din økonomi kan fungere fremover.

Jeg kan hjælpe dig til at få det fornødne overblik over hvordan situationen ser ud efter din skilsmisse.

Jeg kan hjælpe dig med alle de praktiske ting som at tage kontakt til bank, mægler, advokat og andre involverede parter, samtidig med at jeg kan være din sparringspartner til at træffe de rigtige valg for dig fremadrettet vedr. din økonomi.